Integracja

Powszechnie spotykane cyfrowe systemy telekomunikacyjne na co dzień spotykają się w wielu organizacjach z nowymi, wypierającymi je systemami telefonii internetowej (VoIP). Wiele firm i organizacji ciągle waha się z podjęciem decyzji o migracji do systemów nowej generacji ze względu na obawę o konieczność czasowego współdziałania obu systemów i wynikające z tego potencjalne problemy.

Na podstawie zdobytych doświadczeń, jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć integrację średnich i dużych systemów telefonicznych z systemami VoIP wykonanymi w różnych technologiach. Nasza sprawdzona i sprawa procedura testowa pozwoli wszechstronnie zweryfikować pełną poprawność działania połączonego systemu.

Wykonujemy również stopniowe migracje systemów wzbogaconych o dodatkowe, własne rozwiązania, takie jak systemy poczty głosowej, systemy IVR, systemy billingowe czy systemy zarządzania i nadzoru.

Wszelkie proponowane przez nas rozwiązania mają charakter otwarty i zapewniają pełną możliwość rozbudowy i pełną skalowalność - zarówno w średnich jak i dużych instalacjach.